Lesreglement TC Suthwalda

Voor alle klanten van Tennisschool Kilian is het volgende lesreglement geldig:

 • De tennislessen starten 30 september 2019.
 • De inschrijving sluit 21 september 2019.
 • Een tennisles duurt 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennisleraar heeft dus per uur 10 minuten tijd voor aktiviteiten buiten de baan.
 • In het weekend voorafgaand aan de eerste lesweek zal de indeling via de mail worden gecommuniceerd. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. In geval van blessure of ziekte van de leerling, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In geval van verhuizing, kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.
 • Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich af te melden bij dtennisleraar per sms of what’s app bericht. Het mobiele nummer van de tennisleraar is te vinden op website van Tennisschool Kilian (tennisschoolkilian.nl).
 • Trainingen die zijn aangevangen, maar door slecht weer zijn onderbroken, zullen niet worden ingehaald.
 • Als lessen uitvallen door afwezigheid van de tennisleraar, wordt er voor een vervangende tennisleraar gezorgd, of wordt er een alternatieve datum vastgesteld.
 • Indien door omstandigheden het aantal lessen niet gerealiseerd kan worden, zullen er inhaallessen gepland worden. Dit is echter alleen mogelijk als de leerling zich ook flexibel opstelt ten aanzien van de eventuele in te halen lessen.
 • Tennisschool Kilian is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers aan de lessen.
 • Met de ondertekening van het opgaveformulier machtigt de leerling Tennisschool Kilian om het lesgeld te incasseren via bank- of girorekening van betrokkene. De leerling ontvangt vóór afschrijving een factuur met daarop vermeld de datum van incasso. Ook geeft de leerling toestemming dat de tennisschool gebruik mag maken van beeldmateriaal zoals foto’s voor website, Social Media en of andere doeleinden. Met de ondertekening gaat de leerling ook akkoord met dat het inschrijfformulier bij de ledenadministratie van desbetreffende vereniging komt.
 • Bij inschrijving voor tennislessen bij Tennisschool Kilian verleent de leerling toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres en telefoonnummer door Tennisschool Kilian voor de communicatie omtrent tennislessen.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de directie van Tennisschool Kilian, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

 

Voor leden van Tennisclub Suthwalda gelden aanvullend de volgende punten:

 • Lessers worden geacht lid te zijn van de vereniging en voor het lidmaatschap is contributie verschuldigd.
 • Wanneer door slecht weer een training niet op een buitenbaan kan worden gehouden, wordt deze in de tennishal gehouden. De leerling is verplicht indoorschoenen te dragen.
 • Er wordt geen training gegeven in de Herfstvakantie ( 21 t/m 27 oktober), Kerstvakantie 23 december t/m 5 januari 2019 en Voorjaarsvakantie 15  t/m 23 februari 2020)
 • Tennisschool Kilian is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures, opgelopen tijdens de lessen.
 • Zonder een inschrijfformulier te hebben ingevuld zal men niet kunnen starten met de tennislessen.
 • Telefoonnummer trainer Floris Kilian: 06-46095185.
 • Telefoonnummer trainer Corné Folders: 06-23219589
 • Telefoonnummer trainster Annelou Nab: 06-53596956

Voor vragen over dit reglement, neem gerust contact op met Floris Kilian.