Voor alle lessers van Tennisschool Kilian is het volgende lesreglement geldig:

 • De tennislessen starten 6 april 2021.
 • De inschrijving sluit 24 maart 2021.
 • Een tennisles duurt 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennisleraar heeft dus per uur 10 minuten tijd voor activiteiten buiten de baan.
 • In het weekend voorafgaand aan de eerste lesweek zal de indeling via de mail worden gecommuniceerd. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.
 • In geval van blessure of ziekte van de leerling, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In geval van verhuizing, kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.
 • Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich af te melden bij tennisleraar per sms of whatsapp bericht. Het mobiele nummer van de tennisleraar is te vinden op website van Tennisschool Kilian
 • Trainingen die al zijn aangevangen, maar door slecht weer zijn onderbroken, zullen niet worden ingehaald.
 • Regenlessen: De eerste les die door slechte weersomstandigheden uitvalt, zal voor rekening zijn van de leerling. Alle andere lessen zullen op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Als lessen uitvallen door afwezigheid van de tennisleraar, wordt er voor een vervangende tennisleraar gezorgd, of wordt er een alternatieve datum vastgesteld.
 • Indien door omstandigheden het aantal lessen niet gerealiseerd kan worden, zullen er inhaallessen gepland worden. Dit is echter alleen mogelijk als de leerling zich ook flexibel opstelt ten aanzien van de eventuele in te halen lessen.
 • Tennisschool Kilian is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers aan de lessen.
 • Tennisschool Kilian is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures, opgelopen tijdens de lessen.
 • Met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat de leerling een betalingsverplichting aan voor het gehele seizoen.
 • Het lesbedrag kan eenmalig in zijn geheel voldaan worden of in 6 termijnen.
 • Wanneer gekozen wordt voor betaling in termijnen dient de eerste termijn direct via iDeal te worden voldaan. Voor elke toekomstige termijn volgt een betalingsherinnering per mail. Deze termijnbetalingen dienen elk binnen 14 dagen te worden voldaan via iDeal. Indien de termijnbetaling niet binnen 14 dagen is voldaan, ontvangt de lesser een herinnering per mail. Bij betaling in termijnen wordt het bedrag per termijn verhoogd met €2,50 transactie- en administratiekosten.
 • Indien een inschrijving niet verwerkt kan worden in de indeling, zal het betaalde lesbedrag volledig gerestitueerd worden. Uiteraard streeft de Tennisschool ernaar om voor elke inschrijving een passende indeling te vinden.
 • De leerling geeft de tennisschool toestemming voor het gebruik maken van beeldmateriaal zoals foto’s voor website, social media en of andere doeleinden.
 • De leerling gaat akkoord met het delen van het inschrijfformulier bij de ledenadministratie van de desbetreffende vereniging.
 • Bij inschrijving voor tennislessen bij Tennisschool Kilian verleent de leerling toestemming voor het gebruik van zijn/haar e-mailadres en telefoonnummer door Tennisschool Kilian voor de communicatie omtrent tennislessen.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de directie van Tennisschool Kilian, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 • Zonder een inschrijfformulier te hebben ingevuld zal men niet kunnen starten met de tennislessen.
 • Lesgelden onder voorbehoud van typfouten

Voor leden van TC ‘t Wold gelden aanvullend de volgende punten:

 • Lessers worden geacht lid te zijn van de vereniging en voor het lidmaatschap is contributie verschuldigd.
  Klik hier om je aan te melden voor een lidmaatschap bij TC ‘t Wold. 
 • Er wordt geen training gegeven tijdens
  • Tweede Paasdag (5 april 2021)
  • Koningsdag (27 april 2021)
  • Meivakantie (3 t/m 16 mei 2021)
   Meivakanie eventueel te gebruiken voor inhalen van trainingen.
  • Hemelvaartsdag (13 mei 2021)
  • Tweede Pinksterdag (24 mei 2021)
  • Zomervakantie (10 juli t/m 22 augustus 2021)

Voor vragen over dit reglement, neem gerust contact op met Floris Kilian:
06-46095185
info@tennisschoolkilian.nl