RSV Voorwijk Zomer 2023

Let op: om te kunnen trainen bij RSV Voorwijk, dien je lid* te zijn van de vereniging. Lid worden? Klik hier 
*Een lidmaatschap is niet vereist voor proeflessen. 

Voor alle klanten van Tennisschool Kilian is – in aanvulling op de Algemene Voorwaarden – het volgende lesreglement geldig:

 • De tennislessen starten 3 april 2022.
 • De inschrijving sluit 12 maart 2022.
 • Een tennisles duurt 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennisleraar heeft dus per uur 10 minuten tijd voor eventuele activiteiten buiten de baan.
 • In het weekend voorafgaand aan de eerste lesweek zal de indeling via de mail worden gecommuniceerd. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. In geval van blessure of ziekte van de leerling, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In geval van verhuizing, kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.
 • Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich af te melden bij tennisleraar per sms of what’s app bericht. Het mobiele nummer van de tennisleraar is te vinden op website van Tennisschool Kilian (www.tennisschoolkilian.nl).
 • Trainingen die zijn aangevangen, maar door slecht weer zijn onderbroken, zullen niet worden ingehaald.
 • Het regenreglement is van toepassing. Dat wil zeggen dat uitgevallen trainingen om en om niet/ wel ingehaald worden. Dus de eerste training bij slecht weer zal niet worden ingehaald, de tweede wel, de derde niet, etc.
 • Als lessen die uitvallen door afwezigheid van de tennisleraar, wordt er voor een vervangende tennisleraar gezorgd, of wordt er een alternatieve datum vastgesteld.
 • Indien door omstandigheden het aantal lessen niet gerealiseerd kan worden, zullen er inhaallessen gepland worden. Dit is echter alleen mogelijk als de leerling zich ook flexibel opstelt ten aanzien van de eventuele in te halen lessen.
 • Bij een door de vereniging, gemeente of landelijke overheidsinstelling sluiting van het tennispark zullen de risico’s gedeeld worden door de tennisschool en de lesser. (Pandemie) De helft van de uitgevallen trainingen zullen worden ingehaald, startende bij training 2.
 • Tennisschool Kilian is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers aan de lessen.
 • Met de ondertekening van het opgaveformulier machtigt de leerling Tennisschool Kilian om het lesgeld te incasseren via bank- of girorekening van betrokkene. De leerling ontvangt vóór afschrijving een factuur met daarop vermeld de datum van incasso. Ook geeft de leerling toestemming dat de tennisschool gebruik mag maken van beeldmateriaal zoals foto’s voor website, Social Media en of andere doeleinden. Met de ondertekening gaat de leerling ook akkoord met dat het inschrijfformulier bij de ledenadministratie van desbetreffende vereniging komt.
 • Bij inschrijving voor tennislessen bij Tennisschool Kilian verleent de leerling toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres en telefoonnummer door Tennisschool Kilian voor de communicatie omtrent tennislessen.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de directie van Tennisschool Kilian, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. 

Voor leden van LTV Voorwijk gelden aanvullend de volgende punten:

  • Lessers worden geacht lid te zijn van de vereniging en voor het lidmaatschap is contributie verschuldigd.
  • Er wordt geen training gegeven in de:
   • Tweede Paasdag (10 april 2023)
   • Meivakantie (24 april t/m 7 mei 2023)
   • Hemelvaartsdag (18 mei 2023)
   • Tweede Pinksterdag (29 mei 2023)
   • Zomervakantie (22 juli t/m 3 september 2023)
  • Tennisschool Kilian is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures, opgelopen tijdens de lessen.
  • Zonder een inschrijfformulier te hebben ingevuld zal men niet kunnen starten met de tennislessen.
  • Telefoonnummer trainer Robert Stoffers: 06-41273676

Voor vragen over dit reglement, neem gerust contact op met Floris Kilian.