Artikel 1. De aanmeldprocedure

1.1 Deelname aan tennislessen is alleen mogelijk na inschrijven via onze site www.tennisschoolkilian.nl
1.2 Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden worden niet in behandeling genomen
1.3 Aanmelding voor tennisles en tennisevenementen is voor eigen risico
1.4 Voor deelname aan tennisles is lidmaatschap van de vereniging op alle parken verplicht
1.5 In het weekend voorafgaand aan de eerste lesweek zal de indeling via de mail worden gecommuniceerd. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.

Artikel 2. Het lesgeld

2.1 Het lesbedrag kan eenmalig in zijn geheel voldaan worden via iDeal of in termijnen.
2.2 Wanneer gekozen wordt voor betaling in termijnen dient de eerste termijn direct via iDeal te worden voldaan. Daarmee wordt tevens een machtiging afgegeven voor het automatisch incasseren van de resterende termijnen via automatische incasso. De lesser wordt per mail geïnformeerd over een aankomende incasso afschrijving.
2.3 Bij betaling in termijnen wordt het bedrag per termijn verhoogd met €2,00 transactie- en administratiekosten.
2.4 Bij een lespakket van 17, 18 of 20 weken wordt een optie voor 6 termijnen aangeboden. Bij een lespakket van 10 weken is dit 3 termijnen.
2.5 Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld aanwezig
2.6 Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesgroep, tijden en leraar is voor risico van de cursist. De financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan
2.7 Bij een door de vereniging, gemeente of landelijke overheidsinstelling sluiting van het tennispark zullen de risico’s gedeeld worden door de tennisschool en de lesser. (Pandemie) De helft van de uitgevallen trainingen zullen worden ingehaald, startende bij training #2.
2.8 Onvoorziene omstandigheden zoals – maar niet uitsluitend – ziekte, verhuizing of opzegging van een trainer kunnen ertoe leiden dat er een andere, vervangende trainer wordt ingezet. Dit geeft de cursist geen recht op restitutie van het lesgeld.

Artikel 3. De tennistraining

3.1 Een lesuur duurt 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennistrainer heeft dus per uur 10 minuten tijd voor activiteiten buiten de baan.
3.2 Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd.
3.3 Indien lessen uitvallen door ziekte van de leraar of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, worden die lessen alsnog geleverd op een door de leraar vast te stellen moment.
3.4 Bij binnen training in de hal (TC Suthwalda) is het dragen van binnen tennisschoenen verplicht (géén zwarte zolen!)
3.5 Bij buitentrainingen in combinatie met slechte weersomstandigheden of niet bespeelbare banen gelden onderstaande reglementen:
  • TC Suthwalda: Bij goed weer wordt er op gravel getraind. Bij slecht weer is er een uitwijkmogelijkheid naar smashcourt (1 baan). Mocht die uitwijkmogelijkheid er om onvoorziene redenen niet zijn, dan geldt het regen/sneeuwreglement. Dat wil zeggen dat uitgevallen trainingen om en om niet/wel ingehaald worden.
    Dus de eerste training bij slecht weer zal niet zal worden ingehaald, de tweede wel, de derde niet, etc.
  • TC ‘t Wold: Regen/sneeuwlessen. De eerste les die door slechte weersomstandigheden uitvalt, zal voor rekening zijn van de cursist. Alle andere lessen zullen op een later tijdstip worden ingehaald.
  • TC ’91 Stadshagen: Het regen/sneeuwreglement is van toepassing. Dat wil zeggen dat uitgevallen trainingen om en om niet/wel ingehaald worden.
    Dus de eerste training bij slecht weer zal niet zal worden ingehaald, de tweede wel, de derde niet, etc.
  • LTV Voorwijk: Het regen/sneeuwreglement is van toepassing. Dat wil zeggen dat uitgevallen trainingen om en om niet/wel ingehaald worden.
    Dus de eerste training bij slecht weer zal niet zal worden ingehaald, de tweede wel, de derde niet, etc.

3.6 Op officiële feestdagen en tijdens (basis-)schoolvakanties wordt geen les gegeven. Voor specifieke data zie het lesreglement van de betreffende vereniging.
3.7 Bij tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

Artikel 4. De cursist

4.1 De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde materiaal.
4.2 De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles.
4.3 In geval van blessure of ziekte van de cursist, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In geval van verhuizing, kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.
4.4 Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich af te melden bij tennisleraar per sms of whatsapp bericht. Het mobiele nummer van de tennisleraar is te vinden op website van Tennisschool Kilian
4.5 Bij minder of meer dan het genoemde aantal deelnemers per groep wordt de lesduur evenredig naar het aantal werkelijke deelnemers ingekort dan wel uitgebreid. Tennisschool Kilian is gerechtigd bij te weinig animo, lesgroepen te laten vervallen en inschrijvingen te annuleren.
4.6 Zonder tegenbericht geeft de cursist de tennisschool toestemming voor het gebruik maken van beeldmateriaal zoals foto’s voor website, social media en of andere doeleinden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Tennisschool Kilian en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de cursus op de tennisbaan in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit voortvloeiende schade,  alsmede diefstal, of beschadiging van goederen.

Artikel 6. Mailing

6.1 De cursist of ouder/verzorger kan e-mails ontvangen met informatieve doeleinden.

Artikel 7. Aanvullende of afwijkende bepalingen

7.1 In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de directie van Tennisschool Kilian, waarbij er gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
7.2 Aanvullend op deze Algemene Voorwaarden gelden onderstaande lesreglementen specifiek voor: