Voor alle lessers van Tennisschool Kilian is – in aanvulling op de Algemene Voorwaarden – het volgende lesreglement geldig:

 • De tennislessen starten 9 oktober 2023
 • De inschrijving sluit 9 september 2023
 • Een tennisles duurt 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennisleraar heeft dus per uur 10 minuten tijd voor activiteiten buiten de baan.
 • In het weekend voorafgaand aan de eerste lesweek zal de indeling via de mail worden gecommuniceerd. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.
 • In geval van blessure of ziekte van de leerling, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In geval van verhuizing, kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.
 • Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich af te melden bij tennisleraar per sms of whatsapp bericht. Het mobiele nummer van de tennisleraar is te vinden op website van Tennisschool Kilian.
 • Onvoorziene omstandigheden zoals – maar niet uitsluitend – ziekte, verhuizing of opzegging van een trainer kunnen ertoe leiden dat er een andere, vervangende trainer wordt ingezet. Dit geeft de cursist geen recht op restitutie van het lesgeld.
 • Trainingen die zijn aangevangen, maar door slecht weer zijn onderbroken, zullen niet worden ingehaald.
 • Het regenreglement is van toepassing. Dat wil zeggen dat de eerste training bij slecht weer niet zal worden ingehaald, de tweede wel, de derde niet, etc.
 • Als lessen uitvallen door afwezigheid van de tennisleraar, wordt er voor een vervangende tennisleraar gezorgd, of wordt er een alternatieve datum vastgesteld.
 • Indien door omstandigheden het aantal lessen niet gerealiseerd kan worden, zullen er inhaallessen gepland worden. Dit is echter alleen mogelijk als de leerling zich ook flexibel opstelt ten aanzien van de eventuele in te halen lessen.
 • Bij een door de vereniging, gemeente of landelijke overheidsinstelling sluiting van het tennispark, zullen de risico’s gedeeld worden door de tennisschool en de lesser (bijvoorbeeld Pandemie) de helft van de uitgevallen trainingen zullen worden ingehaald. Eerste training niet, tweede training wel etc.
 • Tennisschool Kilian is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers aan de lessen.
 • Met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat de leerling een betalingsverplichting aan voor het gehele seizoen. Wanneer gekozen wordt voor betaling via iDeal zal het lesbedrag in zijn geheel eenmalig afgeschreven worden, waarna een betalingsbevestiging volgt per mail. Wanneer gekozen wordt voor betaling in termijnen wordt de eerste termijn direct betaald via iDeal. Daarmee geeft de lesser een machtiging af voor het afschrijven van de volgende termijnen via een automatische incasso. Bij deze optie wordt het bedrag per termijn verhoogd met €2,00 transactie- en administratiekosten.Bij een lespakket van 10 weken gelden 3 termijnen; bij 18 weken (zomer) of 20 weken (winter) wordt het bedrag verspreid over 6 termijnen.
 • Indien een inschrijving niet verwerkt kan worden in de indeling, zal het betaalde lesbedrag volledig gerestitueerd worden.
 • De leerling geeft de tennisschool toestemming voor het gebruik maken van beeldmateriaal zoals foto’s voor website, social media en of andere doeleinden.
 • De leerling gaat akkoord met het delen van het inschrijfformulier bij de ledenadministratie van de desbetreffende vereniging.
 • Bij inschrijving voor tennislessen bij Tennisschool Kilian verleent de leerling toestemming voor het gebruik van zijn/haar e-mailadres en telefoonnummer door Tennisschool Kilian voor de communicatie omtrent tennislessen.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de directie van Tennisschool Kilian, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 • Lesgelden onder voorbehoud van typefouten

Voor leden van TC ’91 Stadshagen gelden aanvullend de volgende punten:

 • Lessers worden geacht lid te zijn van de vereniging en voor het lidmaatschap is contributie verschuldigd.
 • Na inschrijving voor training bij Tennisschool Kilian wordt automatisch door de ledenadministratie een lidmaatschap bij de vereniging aangemaakt.
 • Er wordt geen training gegeven:
  • Herfstvakantie (21 t/m 29 oktober 2023)
  • Kerstvakantie (24 december 2023 t/m 8 januari 2024)
  • Voorjaarsvakantie (25 februari t/m 5 maart 2024)
  • Open Toernooi (18 t/m 24 maart 2024)
 • Tennisschool Kilian is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures, opgelopen tijdens de lessen.
 • Zonder een inschrijfformulier te hebben ingevuld zal men niet kunnen starten met de tennislessen.
 • Telefoonnummer trainers:
  • Monique Blei: 06-21533838
  • Puck louw: 06-29590906
  • Robert Stoffers: 06-41273676
  • Kristel van Emst: 06-13959186
  • Floris Kilian: 06-46095185
  • Willem Salet: 06-37243490

Voor vragen over dit reglement, neem gerust contact op met Floris Kilian.