TC ‘t Wold Zomer 2023

Let op: om te kunnen trainen bij TC ’t Wold, dien je lid* te zijn van de vereniging. Lid worden? Klik hier 
*Een lidmaatschap is niet vereist voor proeflessen. 

Proeflessen

Voor alle lessers van Tennisschool Kilian is – in aanvuling op de Algemene Voorwaarden – het volgende lesreglement geldig: 

 • De tennislessen starten 3 april 2023.
 • De inschrijving sluit 12 maart 2022.
 • Een tennisles duurt 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennisleraar heeft dus per uur 10 minuten tijd voor activiteiten buiten de baan.
 • In het weekend voorafgaand aan de eerste lesweek zal de indeling via de mail worden gecommuniceerd. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. In geval van blessure of ziekte van de leerling, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In geval van verhuizing, kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.
 • Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich af te melden bij de tennisleraar per SMS of WhatsApp bericht. Het mobiele nummer van de tennisleraar is te vinden onderaan dit lesreglement.
 • Regenlessen: De eerste les zal voor rekening zijn van de leerling. Alle andere lessen zullen op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Trainingen die zijn aangevangen, maar door slecht weer zijn onderbroken, zullen nadat ze over de helft zijn niet worden ingehaald.
 • Bij een door de vereniging, gemeente of landelijke overheidsinstelling sluiting van het tennispark, zullen de risico’s gedeeld worden door de tennisschool en de lesser (voorbeeld Pandemie) De helft van de uitgevallen trainingen zullen worden ingehaald, startende bij training 2. Hetzelfde zoals bij het regenreglement.
 • Als lessen uitvallen door afwezigheid van de tennisleraar, wordt er voor een vervangende tennisleraar gezorgd, of wordt er een alternatieve datum vastgesteld.
 • Indien door omstandigheden het aantal lessen niet gerealiseerd kan worden, zullen er inhaallessen gepland worden. Dit is echter alleen mogelijk als de leerling zich ook flexibel opstelt ten aanzien van de eventuele in te halen lessen.
 • Tennisschool Kilian is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers aan de lessen.
 • Met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat de leerling een betalingsverplichting aan voor het gehele seizoen. Wanneer gekozen wordt voor betaling via iDeal zal het lesbedrag in zijn geheel eenmalig afgeschreven worden, waarna een betalingsbevestiging volgt per mail. Wanneer gekozen wordt voor betaling in termijnen wordt de eerste termijn direct betaald en volgt voor de toekomstige termijnen een betalingsherinnering per mail. Bij deze optie wordt het bedrag per termijn verhoogd met €2 transactie- en administratiekosten.
 • De leerling geeft de tennisschool toestemming voor het gebruik maken van beeldmateriaal zoals foto’s voor website, social media en of andere doeleinden.
 • De leerling gaat akkoord met het delen van het inschrijfformulier bij de ledenadministratie van de desbetreffende vereniging.
 • Bij inschrijving voor tennislessen bij Tennisschool Kilian verleent de leerling toestemming voor het gebruik van zijn/haar e-mailadres en telefoonnummer door Tennisschool Kilian voor de communicatie omtrent tennislessen.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de directie van Tennisschool Kilian, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Voor leden van TC ‘t Wold gelden aanvullend de volgende punten:

 • Lessers worden geacht lid te zijn van de vereniging en voor het lidmaatschap is contributie verschuldigd.
 • Er wordt geen training gegeven op
  • Tweede Paasdag (10 april 2023)
  • Meivakantie (24 april t/m 7 mei 2023)
  • Hemelvaartsdag (18 mei 2023)
  • Tweede Pinksterdag (29 mei 2023)
  • Zomervakantie (22 juli t/m 3 september 2023)
 • Tennisschool Kilian is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures, opgelopen tijdens de lessen.
 • Zonder een inschrijfformulier te hebben ingevuld zal men niet kunnen starten met de tennislessen.
 • Telefoonnummer trainer Corné Folders: 06-23219589

Voor vragen over dit reglement, neem gerust contact op met Floris Kilian.